20.10.17.

Istra Inspirit predstavljen na Slovenskom turističkom forumu kao primjer dobre prakse doživljajnog turizma

Ponosno ističemo kako je Istra Inspirit predstavljen kao primjer dobre prakse  kulturnog i kreativnog turizma na Danima slovenskog turizma u sklopu Slovenskog turističkog foruma, 19.10.2017. u Nordijskom centru Planica  (nedaleko od Kranjske Gore).

Istra Inspirit je na panelu naziva 'Kulturizem' omogućio uvid u stvaranje kreativnog turističkog i kulturnog sadržaja te prezentirao se kao jedinstvena mreža koja kreira storytelling sadržaj na području Istre, kako bi se razvile ideje za pokretanje sličnih projekata na području Slovenije. Osim Istra Inspirita kojeg je predstavljala Morena Milevoj, voditeljica marketinga i PR-a projekta, na panelu su govorili i sljedeći panelisti sa svojim temama: Niko Slavnić o najboljim praksama, inovacijama i trendovima na području kulturnog turizma, Gojko Zupan iz Ministarstva za kulturu RS o upravljanju kulturnom baštinom u Sloveniji, Neja Petek iz Nee Culpe o razvijanju strategije kulturnog turizma u Sloveniji te Igor Jurišić iz Putničkog udruženja Slovenije koji je govorio o svojem iskustvu u kulturnom turizmu te Matej Golob koji je bio u ulozi moderatora. Nakon svih izlaganja pokrenula se rasprava o kulturnoj baštini u Sloveniji i iskustvima u kulturnom turizmu.

Istra Inspirit sa zadovoljstvom sudjeluje na forumima i sličnim događajima koji su povezani s kulturnim i doživljajnim turizmom s ciljem dodatne promidžbe projekta, ali i s ciljem učenja o iskustvima drugih dionika u turizmu.