02.01.18.

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Od 1. siječnja 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu, a osnovne promjene i novine koje je donio ovaj Zakon u odnosu na prethodni jesu:

Očekuje se da će posljedice donošenja Zakona biti povećanje raznolikosti i razvoj turističke ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, jednostavnija provedba zakonskih odredbi i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolja zaštita potrošača, veća zaposlenost, stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata koji uključuju pružanje neke od Zakonom obuhvaćenih turističkih usluga, a sve u cilju jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma i učinkovitije komunikacije s tržištem.

Novi Zakon je objavljen u Narodnim novinama (NN broj 130/2017), te se može konzultirati na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html