Dobrodošli u IRTA-u

Ključni turistički subjekt u promociji i prodaji destinacije Istre.
Projekti
istra.hr
istra.com
istria-bike
istra-gourmet
ISTRA.HR ISTRA.COMISTRIA BIKE ISTRA GOURMET

Vizija i misija

Vizija 

  • institucionalna poveznica privatnog i javnog sektora
  • kreator sinergijskog učinka privatno-javnog partnerstva
  • koordinator implementacije Master plana razvoja turizma Istre
  • realizator procesa preobrazbe Istre u visoko kvalitetnu turističku destinaciju
  • sinonim za kvalitetu na principima održivog i odgovornog razvoja


Misija rada Istarske razvojne turističke agencije provodi se preuzimanjem aktivne uloge u kreiranju razvoja turizma Istre te poticanja konstruktivne suradnje na svim razinama s intencijom moderniziranja razvojnih procesa u kojem se isprepliću zajednički interesi privatnog i javnog sektora.
Međusobna suradnja privatnih subjekata, međusobna suradnja javnih subjekta te posebno suradnja privatnog i javnog sektora s posebnim naglaskom na jedinice lokalne samouprave, predstavljaju fokus rada IRTA-e d.o.o.
Na taj način želimo utjecati na brži i jasno definirani razvoj s osnovnom misijom povezivanja interesa razvoja i pronalaženja optimalnih rješenja na putu implementacije Master plana razvoja turizma Istre, a s osnovnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja turističke destinacije Istre.

Vaša e-mail adresa:

Poruka:

send
IRTA d.o.o.
Istarska razvojna turistička agencija
Istrian Tourism Development Agency
Dalmatinova 4
HR 52100 Pula
T: +385 (0)52 858 444
F: +385 (0)52 858 400
Pionirska 1a, 52 440 Poreč
Matični broj: 01695924
OIB: 07683061191
ID kod: HR-A-52-040179214
Hypo Alpe Adria bank 2500009-1101069405
Societe Generale – Splitska banka d.d. 2330003-1100418524
Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040179214;
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti: 1.080.000,00 kuna;
Direktor: Siniša Miljević